By

Ján Lichý

Viete ako prebiehajú skúšky odborných lesných hospodárov na Slovensku?

Zvolen, 23. septembra 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) aj v sťažených podmienkach spojených s pandémiou COVID-19 prebiehajú na Slovensku skúšky...

Národné lesnícke centrum má nového generálneho riaditeľa

Bratislava, 22. september 2020 – V pondelok (21. 9.) sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave (MPRV SR) uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post generálneho riaditeľa...

Oznam – Referát komunikácie a marketingu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v prípade, že komunikujete priamo s novinármi v súlade s pôsobnosťou Referátu komunikácie a marketingu postupovali informácie o Vašich mediálnych...

Konferencia – COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej konferencii s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa zvyčajne konala v priestoroch Centra vedecko-technických informácií v Bratislave. Tento rok bolo plánované v...

Memorandum o spolupráci medzi Národným lesníckym centrom a Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene

V piatok 04. septembra 2020 bol vo Zvolene slávnostne otvorený v poradí už štrnásty ročník Lesníckych dní, ktorých hlavným organizátorom je Národné lesnícke centrum. Tohto roku, v aktuálnej mimoriadnej situácii, dostali  Lesnícke...

Memorandum o spolupráci medzi Národným lesníckym centrom a Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene.

Zvolen, 04. septembra 2020 – Súčasťou otvorenia lesníckych dní bolo totiž aj podpísanie memoranda o spolupráci vo vedeckovýskumných, vzdelávacích a odborných aktivitách v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka medzi Národným lesníckym...

Športový deň 2020 – zrušený

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, oznamujeme Vám, že v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré sú platné od 01. 09. 2020, sa vzhľadom na aktuálnu...

Lesnícke dni 2020 … Príliš vzácne, aby sme ich stratili

Zvolen, 02. septembra 2020 – Lesnícke dni sa tradične spájajú s aprílom – mesiacom lesa. Tohto roku je to však, vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s ochorením COVID-19, inak a 14....

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene...

Zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady

Dňa 03. júla 2020 vo Zvolene usporiadala Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady na pôde Národného lesníckeho centra. Po privítaní hostí...
1 2 3 16