loader image

By

Ján Lichý

Regenerácia pracovnej sily

Milé kolegyne, milí kolegovia, aj v tomto roku Národné lesnícke centrum prichádza s možnosťou využitia prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov NLC a to prostredníctvom jazykových kurzov anglického jazyka a...

Pracovno-spoločenské stretnutie – fotogaléria

Milé kolegyne a kolegovia, v uvedenom linku a v rámci položky hlavného menu “Galéria” na intranete si môžete pozrieť fotografie z pracovno-spoločenského stretnutia: https://web.nlcsk.org/?page_id=16817

Pracovno-spoločenské stretnutie – odchod

Vážení kolegovia, tí, ktorí sa zúčastníte dňa 16. januára 2020 pracovno-spoločenského stretnutia Národného lesníckeho centra, môžete odísť z pracoviska – Zvolen po 11:00 hod. služobným odchodom. Tešíme sa na stretnutie...

Celoslovenské stretnutie lesníkov

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vám poslať pozvánku na akciu celoslovenského stretnutia lesníkov, ktorá sa bude konať už túto sobotu, 18. januára 2020 na námestí SNP vo Zvolene.

Informácie k spoločenskému stretnutiu

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať o programe pracovno-spoločenského stretnutia zamestnancov Národného lesníckeho centra. V prílohe nájdete informácie o divadelnom predstavení, menu a rozdelení stolov v priestoroch divadelnej...

Prvý krok k Národnému lesníckemu programu

Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválila 12.12.2019 tzv. vstupnú správu k novému Národnému lesníckemu programu pre obdobie rokov 2021 – 2030. Ministerstvo vypracovalo túto správu v spolupráci...

Vianočný príhovor Ing. Gabriely Matečnej

Vážené kolegyne a kolegovia, blížia sa vianočné sviatky a my všetci sa snažíme byť k sebe milší, láskavejší a ústretovejší. Ostatné roky som Vám písala úvahu o ľudskosti, ďalší rok...

Referát komunikácie a marketingu – poďakovanie zamestnancom

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte poďakovať sa Vám za doterajšiu aktívnu spoluprácu a participáciu na budovaní dobrého mena našej organizácie. Želáme Vám krásne Vianoce v kruhu svojich najbližších a do...

Formulár na zverejňovanie informácií na intranete a webovom sídle

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Referát komunikácie a marketingu si Vás dovoľuje informovať, že v týchto dňoch spúšťa v rámci intranetu formulár na posielanie informácií a textových aj obrazových príloh a...

Vianočný pozdrav zamestnancom NLC

Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov do nového roku 2020 veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov v práci i v osobnom živote Vám praje Národné lesnícke centrum
1 2 3 5