By

Ján Lichý

Zabezpečenie administratívnych pracovníkov – plošné testovanie COVID-19

Uznesením vlády SR č. 665 z 18. októbra 2020 vláda SR rozhodla o príprave a vykonaní celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu,...

Monitoring populácie vlka dravého na Slovensku

Zvolen, 20. októbra 2020 – Uskutočnilo sa on-line zasadnutie Pracovnej skupiny pre stanovenie podmienok lovu a ročnej kvóty vlka dravého. Na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako...

Veľký úspech slovenského lesníctva v oblasti medzinárodnej spolupráce

Zvolen, 21. októbra 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ako člen rakúsko-slovenského konzorcia, získalo projekt zameraný na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva v Srbsku. Realizácia tohto projektu je logickým...

Pamätná doska prof. Belluša

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, určite ste si všimli, že prednedávnom pribudla na budovu NLC na Sokolskej ulici popri označení jednotlivých ústavov nová tabuľa, ktorá tam predtým nebola. Ide o pamätnú...

NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen pomáha pamiatkarom s modelmi hradísk a hradov

V týchto dňoch máme možnosť zoznámiť sa s výsledkami spolupráce pracovníkov Ústavu lesných zdrojov a informatiky Zvolen Národného lesníckeho centra s ich kolegami z Pamiatkového úradu SR, ktorí spolu s...

Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky

Zvolen, 13. októbra 2020 – Efektívne využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny môže významným spôsobom prispieť k zmierňovaniu negatívnych dopadov zmeny klímy práve prostredníctvom zvyšovanie množstva uhlíka viazaného v produktoch z dreva....

Význam komunikácie v lesnom hospodárstve rastie.

Referát komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra dáva do pozornosti príspevok, ktorý bol zverejnený v septembrovom čísle časopisu IUFRO News. Ide o interview s dvomi lesníckymi odborníčkami, ktoré sa profesionálne...

Drevo ako obnoviteľná surovina v kontexte zelenej ekonomiky

Všetkých nás dnes oslovujú pojmy ako „zelená ekonomika“ či „bioekonomika“. S tým je spojené aj optimálne využívanie prírodných zdrojov – v slovenských podmienkach hlavne drevnej suroviny. Máme teda drevo ťažiť? A ako ho...

Ing. Peter Balogh, PhD. bol oficiálne vymenovaný za generálneho riaditeľa NLC

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský dnes vymenoval do funkcie nového generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum Petra Balogha, a to na základe úspešného dvojkolového výberového konania, ktoré...

Summit pre biodiverzitu

V stredu 30. 09. 2020 sa v sídle OSN v New Yorku v rámci plenárneho zasadnutia konal Summit pre biodiverzitu, na ktorom so svojím prejavom vystúpila online aj prezidentka Slovenskej...
1 2 3 17