By

Ján Lichý

Budovanie jednotnej podnikovej identity – kalendáre na rok 2021

Milé kolegyne, milí kolegovia, Referát komunikácie a marketingu v rámci budovania jednotnej podnikovej identity našej organizácie pre Vás v závere tohto roku pripravil sadu nástenných a stolových kalendárov, ktoré sa...

Vianočné pozdravy v spolupráci s chránenou dielňou

Referát komunikácie a marketingu aj tento rok oslovil chránenú dielňu ADDY SLOVAKIA z Brezna na dodanie vianočných pozdravov pre úsek generálneho riaditeľa, námestníka generálneho riaditeľa a riaditeľov jednotlivých ústavov. Pozdravy...

Publikovanie vo vedeckom časopise Remote Sensing

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby sme Vás informovali, že vedecký časopis Remote Sensing (ISSN 2072-4292) otvára špeciálne číslo “Remote Sensing to Support Forest Biodiversity Assessment and Sustainable Forest Management”....

Zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady

Dňa 03. júla 2020 vo Zvolene usporiadala Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady na pôde Národného lesníckeho centra. Po privítaní hostí...

Oznam určený kolegyniam a kolegom v budove NLC na Sokolskej ulici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chceme Vás informovať, že od termínu 06.07.2020 (pondelok) bude prebiehať preberanie stavebných prác v budove NLC na Sokolskej ulici. Z tohto dôvodu Vás žiadame o sumarizáciu všetkých...

Memorandum o spolupráci medzi NLC a mestom Trnava

Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava budú spolupracovať v oblasti agrolesníckych systémov Uzatvorením memoranda o spolupráci Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava spoločne obnovia zabudnutú tradíciu...

Celoslovenská kampaň – LES UKRYTÝ V KNIHE, 10-te jubileum

Zvolen, 17. júna 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) projekt LES UKRYTÝ V KNIHE ukončil svoj jubilejný 10. ročník. Celoslovenská...

Pripomienka – “Kvapka krvi” na NLC

Milé kolegyne, milí kolegovia, pri príležitosti svetového dňa darcov krvi, ktorý si každoročne pripomíname 14. júna, si Vám dovolíme pripomenúť anketu “Kvapka krvi” na NLC.

Pozvánka na letnú brigádu na T. G. Masaryka

Milé kolegyne, milí kolegovia, Referát komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene Vás aj tento rok srdečne pozýva na letnú brigádu pred budovou NLC  dňa 24. júna 2020 (streda)...

Projekt ATBIOMAP podporila Európska vesmírna agentúra

Vo štvrtok 11. júna 2020 sa na Národnom lesníckom centre vo Zvolene uskutočnil záverečný workshop projektu ATBIOMAP. V tejto súvislosti Referát komunikácie a marketingu zabezpečil stretnutie riešiteľov projektu so zástupcami...
1 2 3 15