By

Referát komunikácie a marketingu

Budovanie jednotnej podnikovej identity – informačné vitríny

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v týchto dňoch Referát komunikácie a marketingu v súvislosti s finalizáciou rekonštrukcie budovy NLC na Sokolskej ulici ukončil realizáciu informačných vitrín, ktoré sú umiestnené v podchode budovy. Dva presklené uzatvorené panely...

Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky

Zvolen, 13. októbra 2020 – Efektívne využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny môže významným spôsobom prispieť k zmierňovaniu negatívnych dopadov zmeny klímy práve prostredníctvom zvyšovanie množstva uhlíka viazaného v produktoch z dreva....

Význam komunikácie v lesnom hospodárstve rastie.

Referát komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra dáva do pozornosti príspevok, ktorý bol zverejnený v septembrovom čísle časopisu IUFRO News. Ide o interview s dvomi lesníckymi odborníčkami, ktoré sa profesionálne...

Drevo ako obnoviteľná surovina v kontexte zelenej ekonomiky

Všetkých nás dnes oslovujú pojmy ako „zelená ekonomika“ či „bioekonomika“. S tým je spojené aj optimálne využívanie prírodných zdrojov – v slovenských podmienkach hlavne drevnej suroviny. Máme teda drevo ťažiť? A ako ho...

Rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 9/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Dnes bolo zverejnené Rozhodnutie generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra č. 9/2020 týkajúce sa povinností zamestnancov v súvislosti s nariadenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození...

Ing. Peter Balogh, PhD. bol oficiálne vymenovaný za generálneho riaditeľa NLC

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský dnes vymenoval do funkcie nového generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum Petra Balogha, a to na základe úspešného dvojkolového výberového konania, ktoré...

Usmejme sa na seba !

Vedeli ste, že dnes je Svetový deň úsmevu, ktorý si pripomíname od roku 1999? Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“ ako symbol šťastia a dobrej...

Summit pre biodiverzitu

V stredu 30. 09. 2020 sa v sídle OSN v New Yorku v rámci plenárneho zasadnutia konal Summit pre biodiverzitu, na ktorom so svojím prejavom vystúpila online aj prezidentka Slovenskej...

Využitie orecha čierneho v agrolesníckych systémoch na Slovensku

Zaujímavá reportáž na tému využívania orecha čierneho v rámci agrolesníckych systémov na Slovensku, na ktorej participovalo aj Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Celú reportáž si môžete pozrieť...

Publikačný úspech našich vedcov

Naši kolegovia z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen participovali na prestížnej vedeckej štúdii zameranej na vplyv klímy, otepľovania a znečisťovania ťažkými kovmi na rast smreka. Táto štúdia...
1 2 3 4 5 6