By

Referát komunikácie a marketingu

Národné lesnícke centrum vo Zvolene ukončilo rekonštrukciu jednej zo svojich budov

Zvolen, 28. októbra 2020 – V ostatných dňoch bola ukončená komplexná rekonštrukcia budovy Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici. Rekonštrukcia sa realizovala v rámci implementácie projektu s názvom NLC – Zníženie energetickej náročnosti...

Do práce na bicykli 2020 – vyhodnotenie

Národné lesnícke centrum sa aj v tomto roku aktívne zapojilo do národnej kampane „Do práce na bicykli“ a aj týmto spôsobom sa prezentuje ako spoločensky zodpovedná organizácia, ktorá sa stará o...

Rozumným využívaním dreva môžeme zmierniť dopady klimatickej krízy

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen v tomto období nadviazal prostredníctvom Referátu komunikácie a marketingu spoluprácu s CVTI SR, ktorej výsledkom je zverejnenie príspevku o vedeckých aktivitách LVÚ pod...

Zabezpečenie administratívnych pracovníkov – plošné testovanie COVID-19

Uznesením vlády SR č. 665 z 18. októbra 2020 vláda SR rozhodla o príprave a vykonaní celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu,...

Monitoring populácie vlka dravého na Slovensku

Zvolen, 20. októbra 2020 – Uskutočnilo sa on-line zasadnutie Pracovnej skupiny pre stanovenie podmienok lovu a ročnej kvóty vlka dravého. Na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako...

Veľký úspech slovenského lesníctva v oblasti medzinárodnej spolupráce

Zvolen, 21. októbra 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ako člen rakúsko-slovenského konzorcia, získalo projekt zameraný na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva v Srbsku. Realizácia tohto projektu je logickým...

Pamätná doska prof. Belluša

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, určite ste si všimli, že prednedávnom pribudla na budovu NLC na Sokolskej ulici popri označení jednotlivých ústavov nová tabuľa, ktorá tam predtým nebola. Ide o pamätnú...

20. 10. 2020 – Medzinárodný deň stromov

Viete, že: Dnes je medzinárodný deň stromov a že Slovenská republika patrí s viac ako 41 % lesnatosťou k najlesnatejším krajinám v Európe? Lesy plnia tzv. ekosystémové služby – okrem...

Budovanie jednotnej podnikovej identity – menovky ku dverám

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Referát komunikácie a marketingu zabezpečil realizáciu menoviek ku dverám a tabúľ na realizované projekty v jednotnom štýle, ktorých montáž sa v týchto dňoch finalizuje v novorekonštruovanej...

Národné lesnícke centrum pomáha pamiatkarom s modelmi hradísk a hradov

V týchto dňoch máme možnosť zoznámiť sa s výsledkami spolupráce pracovníkov Ústavu lesných zdrojov a informatiky Zvolen Národného lesníckeho centra s ich kolegami z Pamiatkového úradu SR, ktorí spolu s...
1 2 3 4 5