By

Referát komunikácie a marketingu

Konferencia o úlohe žien v lesníctve

Ženy v lesníctve majú svoje nezastupiteľné miesto. O tom, ako možno podporiť a zviditeľniť ich prácu v rámci lesného hospodárstva, budú rokovať účastníci medzinárodnej konferencie o ženách v lesníctve “FORESTS...

Zaujímavé ekoprojekty

Vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH, ktorý je súčasťou CVTI, na konci roka 2020 zisťoval medzi slovenskými vedcami, ktorý zo slovenských či zahraničných ekologických projektov ich zaujal. Medzi respondentov sa dostali...

Hudobný darček

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu. Prajeme Vám všetkým krásne, šťastné a láskyplné najkrajšie sviatky roka, pokoj v duši, radosť v srdci a okolo...

“PRESS” na NLC

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, určite si viacerí z Vás všimli, že na webovom sídle NLC (https://web.nlcsk.org/?page_id=21227) je vyčlenená sekcia PRESS, ktorá informuje nielen médiá, odbornú, ale i širokú verejnosť o...

Publikačný úspech našich vedcov

Naši kolegovia z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen publikovali vedeckú štúdiu v prestížnom medzinárodnom časopise Remote Sensing (IF4.5). Štúdia je zameraná na DPZ – založené mapovanie spustnutej poľnohospodárskej...

Národné lesnícke centrum zorganizovalo Sympózium lesnej pedagogiky 2020 vo virtuálnom priestore

Zvolen, 17. decembra 2020 – Netradičné situácie si vyžadujú netradičné riešenia. Toto vyhlásenie bolo leitmotívom 15. ročníka Sympózia lesnej pedagogiky, ktoré zorganizovalo Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a...

Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR

Národné lesnícke centrum, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu so Slovenskou lesníckou spoločnosťou usporiadali dňa 10.12.2020 vedeckú konferenciu s témou “Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR”. Podujatie sa...

Rekonštrukcia budovy NLC na Sokolskej ulici rezonuje aj v lokálnych printových médiách

Zvolenské noviny v týchto dňoch zverejnili rozhovor s Jánom Lichým z Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra o ukončenej rekonštrukcii budovy NLC na Sokolskej ulici. Rozhovor približuje nielen samotnú rekonštrukciu a jej výsledok, ale poukazuje...

Budovanie jednotnej podnikovej identity – oddychové zóny a závesné systémy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, jedným z nových prvkov v interiéri budovy na Sokolskej ulici sú aj oddychové zóny, ktoré sú tvorené sadou príručných stolíkov s pohodlnými kresielkami v príjemne pôsobiacej zelenej farbe. Určené sú...

Aj lesníci z Národného lesníckeho centra vzdelávajú online

Zvolen, 03. decembra 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC) pokračuje vo svojich vzdelávacím aktivitách, ktoré realizuje na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti spôsobilosti odborných lesných hospodárov i v oblasti...
1 2 3 6