By

Referát komunikácie a marketingu

Prvé zasadnutie Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR

Bratislava, 24. novembra 2020 – O hlavných problémoch lesného hospodárstva v súčasnosti, ich príčinách, dôsledkoch, ako aj  víziách riešení na najbližších osem rokov rokovala prvýkrát Rada pre tvorbu Národného lesníckeho...

Ortofotomapa v budove na Sokolskej ulici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Vašej pozornosti určite neunikla nová mapa, ktorá je umiestnená na medziposchodí pri vchode do našej budovy na Sokolskej ulici. Ide o aktuálnu ortofotomapu Slovenskej republiky v...

Národné lesnícke centrum vo  Zvolene prevádzkuje jedinečné lesnícke laboratórium

Zvolen, 19. novembra 2020 – Centrálne lesnícke laboratórium Národného lesníckeho centra existuje vo Zvolene už takmer sedemdesiat rokov. Za toto obdobie spracovalo tisícky vzoriek lesných pôd či biologického materiálu zo...

Svetový deň dobrosrdečnosti

Milé kolegyne, milí kolegovia, usmejme sa dnes, otvorme oči a poobzerajme sa naokolo. Skúsme spraviť niečo užitočné pre druhých a tým zároveň potešiť aj naše vlastné srdce. Nezáviďme, ale doprajme...

Osadenie kameňa a pamätnej dosky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, práve dnes, 11. 11. 2020 pracovníci Hospodárskej správy spolu s Referátom komunikácie a marketingu v priestore pred budovou NLC na Sokolskej ulici osadili kameň s pamätnou...

Zlepšenie stavu lesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) sa zapojil do medzinárodného projektu s názvom Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné...

NLC – ÚLPV Zvolen sa virtuálne zúčastní na Týždni vedy a techniky

Zvolen, 09. novembra 2020 – V dňoch 9. – 15. novembra 2020 sa uskutoční 17. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Každoročne ho organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a...

Národné lesnícke centrum súčasťou Týždňa vedy a techniky 2020

Pedagogická fakulta UKF v Nitre a Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene sú spoluriešiteľmi projektu APVV s názvom „Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému...

Zlepšenie stavu lesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny

Zvolen, 04. novembra 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) sa zapojilo do projektu „Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a...

Budovanie jednotnej podnikovej identity – mediálny kútik

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, určite si mnohí z Vás všimli, že v našej budove na Sokolskej ulici pribudol nový interiérový prvok – mediálny kútik, ktorého návrh a realizáciu zabezpečil Referát komunikácie a marketingu. Ide...
1 2 3 5