By

Ľubica Bešinová

Vedecká konferencia Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa, MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR Sekcia LH a spracovania dreva a SLOVENSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ,...