By

Anna Miková

Oznam pre štatutárov poľovníckych organizácii k elektronickej schránke

Štatutári poľovníckych organizácií si môžu v registri poľovníckych organizácií zverejnenom na ForestPortáli alebo priamo na https://gis.nlcsk.org/registre/Zoznamy/ZoznamPO overiť, aké informácie o organizácii sú v registri zapísané. Ak sú údaje úplné a...