By

Anna Kanková

Oznam o nadobudnutí účinnosti Rámcovej dohody

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si Vás informovať, že od termínu 09.07.2020 je účinná Rámcová dohoda na tonery do tlačiarní: “Tonery Z202014810_Z”. Cenník tonerov tejto Rámcovej dohody si môžete pozrieť...

Oznam

Z dôvodu priaznivého počasia, stavebných prác a domácej práce pracovníkov NLC sa dňom 20.4.2020 ukončuje vykurovanie budov . OHS

OZNAM

Postup odovzdania časti elektroodpadu na zneškodnenie. Každý pracovník, ktorému vznikne jeho činnosťou na NLC elektroodpad zo svetelných zdrojov a elektrobatérií (aj tužkové) ich odovzdá na zneškodnenie vedúcemu oddelenia hospodárskej správy,...

Plánovaná odstávka distribúcie elektriny 15.1.2020

Dňa 15.1.2020 bude prerušená dodávka elektriny v časti budovy NLC Sokolská 2 a J. Švermu v čase od 7.30 – 14.00 h. V uvedenom čase nebude v prevádzke plynová kotolňa....