loader image

By

Eva Machanská

Upozornenie pre zamestnancov vedy a výskumu

Upozornenie pre zamestnancov vedy a výskumu, odmeňovaných podľa prílohy č. 5 zákona 553/2003 Z. z. Venujte svoju pozornosť výplatnej páske za mesiac december/2019, v časti nárok na dovolenku, čerpanie dovolenky...

Voľné pracovné miesto SAMOSTATNÝ REFERENT PRE KOMUNIKAČNÚ STRATÉGIU

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste druh práce: SAMOSTATNÝ REFERENT PRE KOMUNIKAČNÚ STRATÉGIU  Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č....