loader image

By

Eva Machanská

Uplatnenie nároku

V súvislosti s Dodatkom č. 2 KZ NLC na obdobie I. 2020 – XII. 2020, 390/NLC/2019, v ktorom sa v časti III, článku 2, odseku 1) uvádza: „Dovolenka vo výmere...

Upozornenie pre zamestnancov vedy a výskumu

Upozornenie pre zamestnancov vedy a výskumu, odmeňovaných podľa prílohy č. 5 zákona 553/2003 Z. z. Venujte svoju pozornosť výplatnej páske za mesiac december/2019, v časti nárok na dovolenku, čerpanie dovolenky...

Voľné pracovné miesto SAMOSTATNÝ REFERENT PRE KOMUNIKAČNÚ STRATÉGIU

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste druh práce: SAMOSTATNÝ REFERENT PRE KOMUNIKAČNÚ STRATÉGIU  Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č....