By

Anna Pupáková

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie”.

Intranetová aplikácia – HAPPY

Aplikácia HAPPY – možnosť zadávania dovolenky na rok 2021 je funkčná. Žiadame zamestnancov, aby si dodatočne zadali čerpanie dovolenky od 01. 01. 2021.

Priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov dňa 12. 01. 2021 priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa zamestnancom NLC – LVÚ Zvolen: Ing. Ivanovi Sačkovovi, PhD. a Dipl.-Forstwirt Gerhardovi Jörgovi Rößigerovi,...

MENOVANIE

S účinnosťou od 01. 01. 2021 je p. Michaela Miklianová menovaná do funkcie zástupkyne vedúceho zamestnanca úseku námestníka generálneho riaditeľa, oddelenia prevádzky budov a služobných áut.

Menovanie

S účinnosťou od 01. 01. 2021 je Bc. Ing. Igor Morong menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca NLC – ÚHÚL Zvolen, odboru vyhotovovania diel hospodárskej úpravy lesov, p. Juraj Vasiľ do...

Oznámenie o určení hromadného čerpania dovolenky

Oznámenie o určení hromadného čerpania dovolenky od 04. 01. 2021 do 08. 01. 2021, t.j. 4 pracovné dni.

Menovanie

S účinnosťou od 01. 01. 2021 je Ing. Rastislav Raši, PhD. menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen, námestníka riaditeľa a do funkcie vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ...

Odvolanie

Dňom 31. 12. 2020 je Ing. Marián Slamka, PhD. odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen, námestníka riaditeľa a z funkcie vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen, výskumnej...

Oznam – Dovolenka

Z dôvodu technických problémov zadávania si dovolenky na január 2021 v aplikácii HAPPY, si zamestnanci požiadajú o schválenie dovolenky prostredníctvom dovolenkového lístka (dovolenkové lístky budú k dispozícií na vrátniciam vo...

ORGANIZAČNÝ PORIADOK (účinnosť od 01. 01. 2021)

Na intranete v sekcii Dokumenty – Predpisy – Poriadky a platové predpisy – Organizačný poriadok je publikovaný nový Organizačný poriadok (účinnosť od 01. 01. 2021)
1 2 3 7