By

Anna Pupáková

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Projektant hospodárskej úpravy lesov

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “projektant hospodárskej úpravy lesov”. Dokument na stiahnutie  

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie”.

Menovanie

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. je s účinnosťou od 01. 09. 2020 menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca – námestníka generálneho riaditeľa pre služby a logistiku, do vymenovania námestníka generálneho riaditeľa pre...

Odvolanie

Dňom 21. 08. 2020 je Ing. Ľubomír Veselý odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca – námestníka generálneho riaditeľa pre služby a logistiku.

Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka NLC – LVÚ Zvolen

Výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca do funkcie: “riaditeľ/riaditeľka Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen”     Stiahnuť dokument

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Operátor lesníckej geodézie a fotogrametrie

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: operátor lesníckej geodézie a fotogrametrie.   Dokument na stiahnutie

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: projektant lesníckej geodézie a fotogrametrie.   Dokument na stiahnutie

Udelenie titulu

Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, dňa 25. 06. 2020 udelila Bc. Stanislavovi Raždíkovi akademický titul “inžinier” (v skratke “Ing.”).

Priznanie titulu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, dňa 25. 06. 2020 priznala Bc. Ing. Kataríne Golianovej akademický titul “magister” (v skratke “Mgr.”).

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Koordinátor pri využívaní pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a koncepčný zamestnanec pre vzdelávanie

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “koordinátor pri využívaní pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a koncepčný...
1 2 3 5