loader image

By

Anna Pupáková

Voľné pracovné miesto VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste druh práce: VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE  Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č....

MENOVANIE

S účinnosťou od 01. 01. 2020 bola Ing. Terézia Korčoková menovaná do funkcie zástupkyne vedúceho zamestnanca NLC – ÚLZI Zvolen, odboru lesníckych informácií.

ODVOLANIE

Dňom 31. 12. 2019 bol Ing. Jozef Bučko, PhD. odvolaný z funkcie zástupcu vedúceho zamestnanca NLC – ÚLZI Zvolen, odboru lesníckych informácií.

Voľné pracovné miesto PRÁVNIK

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste druh práce: PRÁVNIK  Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v...

Menovanie

S účinnosťou od 01. 12. 2019 bola Ing. Helena Serdelová menovaná do funkcie vedúcej zamestnankyne  NLC – ÚLZI Zvolen, odboru diaľkového prieskume zeme.

Odvolanie

Dňom 30. 11. 2019 bol Ing. Ján Bakoš odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca NLC – ÚLZI Zvolen, odboru diaľkového prieskume zeme.

Informácia o voľnom pracovnom mieste ODBORNÝ REFERENT PRE VZDELÁVANIE

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce: ODBORNÝ REFERENT PRE VZDELÁVANIE Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z....

Informácia o voľnom pracovnom mieste VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce: VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003...

Informácia o voľnom pracovnom mieste REGIONÁLNY INŠPEKTOR SEMENÁRSKEJ KONTROLY

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce: REGIONÁLNY INŠPEKTOR SEMENÁRSKEJ KONTROL Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z....