By

Anna Pupáková

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “právnik”. Dokument na stiahnutie

Odvolanie

Dňom 31. 05. 2020 je Ing. Vladimír Slančík, na vlastnú žiadosť, odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca úseku námestníka generálneho riaditeľa pre služby a logistiku, oddelenia hospodárskej správy.

Pracovný poriadok NLC

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, oznamujeme Vám, že v uvedenom linku je zverejnený nový Pracovný poriadok Národného lesníckeho centra, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01. 06. 2020. Upozorňujeme na povinnosť každého zamestnanca...

Informácia o voľnom pracovnom mieste – samostatný referent hospodárskej správy

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “samostatný referent hospodárskej správy”

Menovanie

S účinnosťou od 01. 04. 2020 je Ing. Maroš Sedliak, PhD. menovaný do funkcie zástupcu vedúceho zamestnanca – NLC – LVÚ Zvolen, Výskumná stanica Čadca. S účinnosťou od 06. 04....

Odvolanie

Dňom 30. 04. 2020 je Ing. Boris Urbánek odvolaný z funkcie zástupcu vedúceho zamestnanca – NLC – ÚLZI Zvolen, odbor diaľkového prieskumu Zeme.

Menovanie

S účinnosťou od 15. 04. 2020 sú menovaní do funkcie vedúceho zamestnanca: Ing. Peter Hrbáľ – NLC – ÚLPV Zvolen, námestník riaditeľa Bc. Ing. Katarína Golianová – NLC – ÚLPV...

Odvolanie

Dňom 14. 04. 2020 bola odvolaná z funkcie vedúceho zamestnanca: Ing. Helena Serdelová – NLC – ÚLZI Zvolen, odbor diaľkového prieskumu Zeme, na vlastnú žiadosť. Dňom 07. 04. 2020 bol...

Menovanie GR

S účinnosťou od 08. 04. 2020 je Ing. Peter Balogh, PhD. menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca – generálneho riaditeľa NLC, do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, najdlhšie na...

Odvolanie GR

Dňom 07. 04. 2020 bol Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. odvolaný z funkcie generálneho riaditeľa NLC.
1 2 3 4