By

Katarína Sujová

Zriadenie e-mailovej schránky pravne@nlcsk.org

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, od 15. 07. 2020 pracujú na NLC dvaja právnici. Pre zefektívnenie ich práce bola zriadená e-mailová schránka pravne@nlcsk.org. Žiadame Vás, aby ste všetky požiadavky adresované na...

Nová verzia hlavičkového papiera

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Intranetu, do časti Šablóny bola pridaná aktualizovaná verzia hlavičkového papiera NLC. Dôrazne Vás žiadame, aby ste od 26.06.2020 používali...

Oznam o pridaní dokumentov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosíme Vás o oboznámenie sa s nasledovnými dokumentami, ktoré boli pridané medzi ostatné dokumenty NLC: – Zápisnica z operatívnej rady generálneho riaditeľa, ktorá sa uskutočnila dňa...

Upozornenie pre zamestnancov

Od 15. 06. 2020 začal platiť nový pracovný poriadok, smernica o finančnej kontrole a smernica o pracovných cestách. Končí sa obdobie testovania aplikácii, t. j. zamestnanci už nie sú povinní...